Klient w ALMARK jest najważniejszym dobrem. Nasz sukces na rynku zależy od tego, jak Klienci postrzegają nasze usługi w stosunku do swoich potrzeb i oczekiwań.

Poprzez wdrożony i utrzymany System Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2015, dążymy do ciągłego doskonalenia naszej organizacji, utrzymania jej silnej pozycji na rynku, spełniania standardów w/w normy oraz osiągnięcia zadowolenia i satysfakcji wszystkich Partnerów handlowych.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • zaangażowanie całej załogi w funkcjonowanie naszej firmy;
  • ciągłe doskonalenie metod pracy i realizowanych procesów;
  • realizowanie rzetelnej współpracy z dostawcami i odbiorcami

Wdrożony system zarządzania został ściśle dopasowany do specyfiki branży i dzięki temu jest zrozumiały i stosowany przez wszystkich naszych pracowników.

Najwyższe Kierownictwo ALMARK zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów do utrzymania systemu zarządzania jakością oraz do jego ciągłego doskonalenia. Zapewnia również, że Polityka Jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników firmy.

System Zarządzania Jakością w firmie Almark spełnia wymagania normy ISO 9001:2015